ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිස්තියානි මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශනය

අති පූජ්‍ය වන්දනීය අග්‍ර මහ පණ්ඩිත ශ්‍රී ලංකා අමරපුර නිකායේ උත්තරීතර මහ නායක කොටුගොඩ ධම්මාවාස ස්වාමින් වහන්සේගේ අපවත්වීමේ පුවත සමඟ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිස්තියානි මණ්ඩලය ඉමහත් ශෝකයට පත් ව සිටින අතර, විශේෂයෙන් අපගේ රට සාමය, සංහිඳියාව සහ සුවපත්වීම සඳහා අති දුෂ්කර ගමනක යෙ...
Read More →

Condolence Message Reverend Vernon Perera

The National Christian Council of Sri Lanka received the information about the ‘calling to glory’ of Rev Vernon Perera with profound shock and sadness. We join the family in mourning as we remember our brother with warmth, love and respect. Kindly accept our heartfelt...
Read More →

ON THE CURRENT NATIONAL SITUATION BY THE HEADS OF CHURCHES OF THE NATIONAL CHRISTIAN COUNCIL OF SRI LANKA (NCCSL) June 2021

The worsening COVID-19 pandemic situation and related deterioration of socio- economic conditions, along with mounting ecological calamities, has prompted the Churches affiliated with the National Christian Council of Sri Lanka (NCCSL) to alert the nation and its political...
Read More →